זר פיצוץ לאוהבים

250 ₪

זר פיצוץ לאוהבים זר ענק ענק זר שזור מורדים אדומים שושן צחור חרציות ראש גפסנית כפות ארליה ודוקים ארוז ברשת משובצת לבן250 ₪

זר לה ולי

150 ₪

זר לה ולי זר שזור מורדים אדומים שושן צחור מגנית מקופלת גפסנית וכפות ארליה ארוז ברשת קוקוס אדום150 ₪

זר לוק סואור צחור

150 ₪

הזר שזור ורדים לוק סואור ורד מדהים ורחיני ושושן צחור גיבסנית מגנית וארליה. ארוז ברשת משובצת אדום150 ₪

זר לבן שושן

150 ₪

זר לבן שושן זר מאוד הצילי ויפה שזור מורדים שושן צחור וחרציות ראש150 ₪

זר לאבלי

150 ₪

זר לאבלי זר לאוהבים זר שזור מורדים אדומים איקלפטוס גיפסנית וארליה זר רומנטי מדהים !!150 ₪

זר אהבה תוססת

150 ₪

זר אהבה תוססת מורדים ורודים ליזיטוס סגול גפסנית אסטר ןכפות ארליה ארוז ברשת קוקוס ורוד זה תוסס150 ₪

זר כפרי

120 ₪

זר כפרי זר מחמניות סולידגו ירק צבעוני וכפות ארליה ארוז ברשת טבעית120 ₪

זר אש

150 ₪

זר אש הזר שזור חרציות אש ורדים לבנים סולידגו וארליה . ארוז ברשת כתומה150 ₪

זר אסוסייתי

150 ₪

זר אסוסייתי שזור מורדים אדום צהוב חרציות ראש לילות סולידגו וכפות ארליה ארוז ורשת קוקוס אדומה150 ₪

זר סירקוס

160 ₪

זר סירקוס זר אש שזור מורדים צהוב כתום ירק סגול וסולדגו ארוז ברשת נלון סגול160 ₪

זר אקווה

200 ₪

זר אקווה שזור מורדים ורוד חרציות לילות ורוד גפסנית וליזינטוס לבן רשת שלג ורוד200 ₪

זר ורוד

150 ₪

זר ורוד ורדים ורודים גרברות גפסנית ולימוניום ארוז ברשת קוקוס ורוד150 ₪

זר בלה ויטה

150 ₪

זר בלה ויטה זר החיים הטובים שזור מורדים ורוד ירק סגול וגפסנית כפות ארליה וארוז ברשת קוקוס ורוד150 ₪

זר אהבה טהורה

200 ₪

זר אהבה טהורה. הזר שזור רק על לבן- שושן צחור ליזינטוס לבן חרציות לבן ורדים לבו ארליה ורוסקוס. ארוז ברשת לבנה200 ₪

זר סטאר הטיטאניק

150 ₪

זר סטאר הטיטאניק הזר שזור אסטר ורדים טיטניק סולידגו וארליה. וארוז ברשת סגולה150 ₪

זר ריבייבל

200 ₪

זר ריבביל זר שזור מורדים ורוד חרציות ראש ורוד לילות איקלפטוס ארוז ברשת קוקוס ורוד200 ₪

זר אהבה בורוד

200 ₪

זר אהבה בורוד זר ענק שזור ורדים בלה ויטה ליליות ורודות חרציות סגלות גיבסנית ואקליפטוס. ארוז ברשת בצבע ורוד200 ₪

זר ליליות

150 ₪

זר לילות שזור מלילות ורדים אדומים רשת נלון כתום150 ₪

זר הזריחה

150 ₪

זר הזריחה זר שזור מורדים צהוב אדם חרציות ראש לילות חרציות וכפות ארליה ארוז ברשת קוקוס כתום150 ₪

זר חלום ליל קיץ

150 ₪

זר חלום ליל קיץ זר מורדים כתומים לילה סולידגו וכפות ארליה ארוז ברשת קוקו סגול150 ₪

זר אהבה לאור ירח

150 ₪

זר אהבה לאור ירח זר מורדים לבנים שושן צחור גפסנית וכפות ארליה ארוז ברש קוקוס סגול150 ₪

זר אהבה בשחקים

150 ₪

הזרזר אהבה בשחקים זר שזור מורדים לבן עדעד לזינטוס סגול לבן גיפסנית או עופרים ארוז ברשת קוקוס סגול150 ₪

כדור לוקסור

150 ₪

זר כדור לוקסור זר רק מורדים פתוחים צמודים ארליה ומגנית מכופלת סביב150 ₪

זר אהבה מדורג

150 ₪

זר אהבה מדורג זר שזור בדירוג מחרציות שושן צחור סיפנים וורדים ארוז ברשת קוקוס150 ₪

זר מדורג צחור

150 ₪

זר מדורג צחור זר שזור בדירוג על בסיס לבן ירוק חרציות שושן צחור סיפנים ורדים לבנים ארוז ברשת קוקוס150 ₪

זר גן עדן

150 ₪

זר מדורג גן עדן זר שזור בדירוג על בסיס לבן ירוק כתןם חרציות ציפור גו עדן סיפנים ורדים לבנים ארוז ברשת קוקוס150 ₪